Döda havets mineraler

Döda Havets vatten innehåller 21 olika mineraler inklusive Natrium, Magnesium,
Calcium, Bromine, Bitumen och Kalium. Tolv av dessa återfinns inte i något annat
hav och några är kända för att ha en avslappnande inverkan, ge näring till hyn,
aktivera cirkulations systemet och för att lugna reumatiska obehag och
ämnesomsättningsrubbningar. Salt och Mineralhalten i Döda Havet är 10 gånger
större än i Medelhavet.

Natrium / Sodium

Natriumets joner avlägsnar hyns fjäll och förbättrar dess genomträngningsförmåga..
Efter att det trängt in i hyn binder det vatten och frambringar en känsla av mjukhet
och smidighet. Idealisk för den mycket torra hyn.

Magnesium

Koncentrationen av Magnesium i Döda Havet är 10 gånger högre än i andra hav.
Magnesium är nödvändigt för cellens ämnesomsättning. T ex en betydelsefull brist av
magnesium har upptäckts i hyns fjäll och serum från patienter med psoriasis.
Magnesium antas påverka mognaden av hyns celler hos psoriasis patienter.
Dessutom i fall med bronkit/luftrörskatarr arbetar magnesium som ett anti-allergi
medel.

Kalium / Potassium

Kalium förbättrar syreupptagningen och reglerar den elektriska processen av muskel
och nerv-systemet. Astma patienter har uppnått bra resultat genom att andas in
saltångor.

Bromid

Bromid koncentrationen är 50 gånger högre än i vanligt salt. Det har en mycket
lugnande effekt.

Bitumen

Förutom andra mineraler innehåller Döda Havets salt Bitumen. En naturlig tjära som
fungerar som ett anti-inflammatoriskt medel.

Chlorine

Klor är nödvändigt för att upprätthålla den korrekta balansen av alkaliskt och syra i
kroppen, samtidigt som den är livsviktig för cellens ämnesomsättning.

Iodine

Jod är nödvändigt för produktionen av hormonet thyroxin och är också livsviktigt för
både energi och cellens ämnesomsättning.

Calcium

Kalcium är nödvändigt för att stärka cellens membran och rena porerna. Dessutom
är det livsviktigt för produktion och underhåll av friska tänder och ben på samma
gång som det reglerar hjärtmusklerna och nerverna.

Zinc

Zink har betydelse för enzymernas reglering av cellens förökning.